Skattefri præmie

Kontante præmier anmodninger 61593

Dette afsnit handler om de skattemæssige regler for gruppelivsforsikring. Afsnittet indeholder: Kan en gruppelivsforsikring være omfattet af PBL kapitel 1? Gruppelivsforsikring, der betales af arbejdsgiveren Gruppelivsforsikring, der indgår som en ikke adskilt del af en ordning omfattet af PBL § 19 Gruppelivsforsikring oprettet af en faglig sammenslutning Gruppelivsforsikring oprettet af en pensionskasse Ejerskabets betydning for den skattemæssige behandling Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. Gruppemedlemmerne er typisk: Medarbejdere i en privat eller offentlig virksomhed Medlemmer af en organisation, forening eller pensionskasse Kunder i et finansielt institut - for eksempel banker eller forsikringsselskaber.

Log ind med NemID

Betingelse for digital præmieudbetaling - selvbetjening på danskespil. DK Generelt 1. Spillere, der ønsker at gøre brug af selvbetjeningsløsningen, skal først præmiesøge deres slip eller skrabelod hos en Danske Skuespil forhandler og modtage et præmiebevis af forhandleren.

Kan en gruppelivsforsikring være omfattet af PBL kapitel 1?

Hørte myndigheder og organisationer m. Sammenfattende timeplan 1. Som led i aftalen er aftaleparterne blevet enige om, at der i skal være mulighed for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant plus skattefrit. Dette lovforslag udmønter denne segment af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet. Baggrund Som led i Afdragsordning om senere tilbagetrækning fra maj blev der i perioden fra den 2. Med Aftale om flere år på arbejdsmarkedet bliver der givet en lignende mulighed for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit. Følgende fremgår af aftalen: "Aftaleparterne er enige omkring, at der skal være gunstige betingelse for dem, som i lyset af den længere levetid og bedre helse ønsker at udskyde sin tilbagetrækning siden arbejdsmarkedet. Der gives derfor mulighed foran, at medlemmer af efterlønsordningen skattefrit kan få tilbagebetalt deres tidligere indbetalte efterlønsbidrag, hvis de vælger at træde frem af efterlønsordningen.

389 390 391 392 393 394 395 396 397

Leave a Reply

Your email address will not be published.