A.C.3.5.5.2 Praksis for strafnedsættelse i bødesager

Let fejl skattefrie 20143

For at forhindre sort arbejde og hvidvask af penge, er der i lovgivningen strikse regler for, hvor mange penge en virksomhed må modtage og betale i kontanter. Overskrider din virksomhed grænserne, kan det få økonomiske konsekvenser. I juli blev hvidvasklovens regler for kontantbetaling strammet, og det har betydet en halvering af det beløb, som danske virksomheder må modtage for sine varer eller ydelser i kontanter. For alle danske erhvervsdrivende gælder reglen nu, at de ikke må modtage kontantbetalinger på mere end Høj bødestraf Overtræder en virksomhed hvidvasklovens regler ved at tage imod mere end Bødestraffen er nemlig sat til 25 procent af det beløb, som overstiger den fastsatte grænse, dog mindst Advokater, revisorer, ejendomsmægler og lign. De er blandt andet forpligtede til at kræve og opbevare legitimation af deres kunder og underrette myndighederne, hvis de har mistanke om forsøg på hvidvask. Det er imidlertid ikke kun, når en virksomhed modtager kontantbetaling, at den skal passe på.

Afgifter: De sænkes og hæves

Log på med NemID. Landsskatteretten fandt, at et selskab havde påvist, at det havde ført tilstrækkelig kontrol med udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser til sine medarbejdere. Tilstedeværelsen af bagatelagtige fejl fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat. SKATs afgørelse, hvorefter godtgørelser til alle ansatte var anset for skattepligtige, blev derfor tilsidesat. Ligningsloven § 9, stk. Den juridiske vejledning , C.

Er der sket ændringer i din økonomi?

Pr. samarbejde med Nordea. Her er man største og vigtigste økonomiske ændringer foran Vi har samlet dem, sikke du ikke behøver. Du kender inklusive andre ord de politiske og økonomiske ændringer, der kan få direkte indvirkning på dit liv og dine gysser.

214 215 216 217 218 219 220 221 222

Leave a Reply

Your email address will not be published.